ISD HUTA CZESTOCHOWA - STALOWNIA, konwertor elektryczny KONEL

ISD HUTA CZESTOCHOWA - STALOWNIA, konwertor elektryczny KONEL

2,840 1

ISD HUTA CZESTOCHOWA - STALOWNIA, konwertor elektryczny KONEL

Moment załadunku pieca wsadem złomowym, czyli tzw. sadzenie pieca. Objętość całkowita pieca to 113 m3. W trakcie jednego wytopu KONEL jest sadzony dwukrotnie. Proces sadzenia w okresie zimowym często obfituje w wybuch będący skutkiem fragmentów lodu obecnych we wsadzie, trafiających do pieca w okresie zimowym podczas intensywnych mrozów. Wystarczy nawet mała ilość wody dostarczonej do procesu, aby natychmiast przemienić się w temperaturze 1600 stopni w wodór i następnie zrobić bum. Na szczęście (chociaż może byłoby by to interesujące fotograficznie ) mnie ów wybuch nie spotkał. Mogłoby się wydawać, że w miejscu narodzin ciekłej stali zagrożeniem jest ogień i wszystko co z gorącem związane, tymczasem to woda jest potencjalnie najniebezpieczniejszym czynnikiem w procesie elektrycznego wytapiania stali. Co ciekawe górna część naczynia pieca jest chłodzona wodą znajdującą się w panelach, jedynie najbardziej narażone na termiczne oddziaływanie elementy są wykonane z materiałów ogniotrwałych (dolna część pieca). Ostatni awaryjny wybuch miał miejsce w 2008 roku. Dzięki kompetencjom operatorów pieca oraz bogatym możliwością monitorowania procesu natychmiast zauważono nieprawidłowość polegającą na rozszczelnieniu jednego z paneli i wycieku wody. Podniesiono sklepienie pieca tak, aby siła wybuchu mogła znaleźć ujście w pustej przestrzeni i nie rozładowała się na elementach pieca, co doprowadziłoby do znacznie większych strat. Mimo to wybuch był na tyle silny, że spowodował nawet uszkodzenie dachu znajdującego się 25 metrów wyżej. Najważniejsze jednak, jest to, że dzięki stosownym procedurom udało się szybko zauważyć usterkę i tym samym ostrzec Pracowników, którzy natychmiast oddalili się od pieca.

Comments 1

Information

Section
Folders Coke&Iron&Steel
Views 2,840
Published
Language
License

Exif

Camera NIKON D7100
Lens ---
Aperture 5.6
Exposure time 1/8
Focus length 22.0 mm
ISO 1000