ISD HUTA CZESTOCHOWA -  STALOWNIA, konwertor elektryczny KONEL podczas spustu stali.

ISD HUTA CZESTOCHOWA - STALOWNIA, konwertor elektryczny KONEL podczas spustu stali.

4,879 0

ISD HUTA CZESTOCHOWA - STALOWNIA, konwertor elektryczny KONEL podczas spustu stali.

13.02.2015
"Na razie prosze nie podchodzic"

Niestety po raz kolejny podjęto decyzję o zatrzymaniu częstochowskiej Stalowni. Częściowe ustabilizowanie sytuacji na wschodzie Ukrainy, gdzie ulokowany jest Kombinat Metalurgiczny w Alczevsku (również tworzący struktury Grupy ISD) spowodowało, że ciągłość dostaw wsadu ukraińskiego wydaje się stosunkowo pewna. Podczas rosyjskiej agresji w Donbasie Alczevska Huta podobnie jak obsługująca ją infrastruktura transportowa znacząco ucierpiały, do tego stopnia, że produkcja Zakładu została przerwana. Niszczone były zarówno obiekty energetyczne kombinatu, jak i linie kolejowe, którymi dostarczano surowce. W obliczu tych utrudnień stabilne funkcjonowanie Huty okazało się nie możliwe i tym samym przełożyło się to na brak zapewnienia wsadu dla częstochowskiej Walcowni Blach Grubych. Kurczące się zapasy wlewków zmusiły kierownictwo częstochowskiej Huty do poszukania tymczasowego partnera, który mógłby zapewnić niezbędne do produkcji slaby. W innym wypadku Huta nie mogłaby się wywiązać z zamówień, a to byłoby nie wskazane na i tak już trudnym rynku. Brak wsadu spowodował konieczność uruchomienia własnej Stalowni oraz motywował jak najszybsze uruchomienie wydziału, który rozpoczął produkcję po rekordowo krótkim miesięcznym przygotowaniu. Rozruch przebiegł lepiej niż początkowo Zakładano, co było skutkiem właściwego zakonserwowania parku technologicznego Stalowni przed postojem. Po niemal roku funkcjonowania Stalowni i względnym uspokojeniu konfliktu na Ukrainie podjęto decyzje o ponownym unieruchomieniu Stalowni i dostawy z Alczevska. Przypomnę, że głównym czynnikiem uzasadniającym taki wariant jest niższa cena wsadu wytwarzanego w Ukrainie. Na szczęście udało mi się udokumentować powstawanie stali w Częstochowie w lutym bieżącego roku. Stalownia jest najbardziej spektakularnym wydziałem naszej Huty, a więc dostarczyła mi wielu zarówno fotograficznych, jak i technologicznych wrażeń. Wkrótce kolejne zdjęcia pieca KONEL, a także obiektów metalurgii wtórnej i ciągłego odlewania stali. Gotowy jest też już fotoreportaż z Walcowni Blach Grubych.

Comments 0