ISD HUTA CZESTOCHOWA - ZAKLAD STALOWNIA, konwertor elektryczny KONEL podczas spustu zuzlu.

ISD HUTA CZESTOCHOWA - ZAKLAD STALOWNIA, konwertor elektryczny KONEL podczas spustu zuzlu.

5,341 1

ISD HUTA CZESTOCHOWA - ZAKLAD STALOWNIA, konwertor elektryczny KONEL podczas spustu zuzlu.

13.02.2015
"KONEL w całej swojej okazałości"

Zdjęcie prezentujące konwertor elektryczny KONEL w trakcie spustu żużla. Podczas 1 wytopu powstaje około 6 m3 żużla, który jest spuszczany do kadzi żużlowej ulokowanej na wozie transportowym pod piecem. Kadź ma objętość około 10 m3 a to za sprawą konieczności utrzymania tzw. wolnej burty zapewniającej późniejszy bezpieczny transport kadzi drogą kolejową. Przerobem żużla zajmuje się firma Ehazet, która przekształca go w wysoko jakościowy produkt budowlany.
Na zdjęciu widoczne są elementy wyposażenia technologicznego pieca. Na uwagę zasługuje manipulator firmy BSE do podawania tlenu, pyłu węglowego i pobieraniu prób stali oraz pobierania temperatury kąpieli. Zastosowanie manipulatora w znaczny sposób wpłynęło na komfort pracowników i pozwoliło ich na odsunięcie od szczególnie niebezpiecznego rejonu pieca. Manipulator jak wiele innych elementów stanowi efekt procesu modernizacyjnego pieca KONEL zrealizowanego w latach 2006-2008 w ramach programu inwestycyjnego Huty. Do pieca od góry poprzez sklepienie wprowadzone są 3 elektrody generujące łuk elektryczny osiągający do kilkunastu tysięcy stopni Celsjusza, będący ciągłym wyładowaniem elektrycznym. To własnie łuk zapewnia temperaturę do nagrzania wsadu. Elektrody o średnicy 24 cali umieszczone są w ramionach przewodzących przymocowanych do kolumn podnoszenia. Mechanizm wsparcia kolumn elektrod i podnoszenia sklepienia jest obrotowy, co wiąże się z koniecznością obrotu sklepienia wraz z elektrodami w trakcie załadunku pieca. Kąt obrotu podczas załadunku to około 95 stopni. Po prawej stronie widoczne kable prowadzące do komory transformatora oraz przewody wody chłodzącej. Elektrody w trakcie procesu unoszą się i opadają (pozycjonowania autonomicznie). Panele pieca oraz inne elementy jego wyposażenia chłodzone wodą potrzebują około 1400 m3 wody na godzinę, ma miejsce zamknięty obieg wody chłodzącej. Woda do chłodzenia musi spełniać szereg wymagań jakościowych, ich pominięcie mogłoby wpłynąć na zmniejszenie efektywności chłodzenia obiegu.

Comments 1