Huta im. T. Sendzimira - wielki piec nr 5. / Tadeusz Sendzimir Iron and Steel Works

Huta im. T. Sendzimira - wielki piec nr 5. / Tadeusz Sendzimir Iron and Steel Works

3,228 2

Huta im. T. Sendzimira - wielki piec nr 5. / Tadeusz Sendzimir Iron and Steel Works

08.10.2016
Piateczka zas na chodzie ;)

Wielki piec nr 5 w Hucie im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie (obecnie krakowski oddzial ArcelorMittal Poland) po remoncie kapitalnym. W tym roku piec przeszedl szeroko zakrojone prace remontowo-modernizacyjne, które oprócz samej jednostki piecowej obj??y tak?e obiekty towarzysz?ce. Wielki piec wylaczono celem remontu z koncem kwietnia po czym przystapiono do cyklu inwestycyjnego, który w harmonogramie zaplanowano na 80 dni. Remont wielkiego pieca jest o tyle trudnym zadaniem, ?e powinno by? ono wykonane mozliwie jak najkrócej, gdy? ingeruje w funkcjonowanie ca?ego cyklu produkcyjnego huty surowcowej oraz wymaga bardzo dokladnego zaplanowania logistycznego zwiazanego z magazynowaniem i transportem znacznych ilosci materia?ów i maszyn. W Krakowie fakt zatrzymania pieca wykorzystano jednak do kompleksowej modernizacji Huty zarówno w Stalowni jak i Walcowni Goracej, dzieki czemu wstrzymanie produkcji surówki nie bylo problemem dla dalszych wydzialów produkcyjnych równie? obj?tych zaawansowanymi pracami. O wielkosci zrealizowanych w krakowskiej Hucie prac swiadczy kwota 500 mln zl, która zawiera w sobie sume wartosci inwestycji w samym tylko krakowskim oddziale, podczas kiedy we wszystkich Zakladach ArcelorMittal Poland w 2016 roku wykonano zadania za lacznie 1 mld z?! Wkrótce postaram sie Wam szerzej przedstawi? zarówno krakowski wielki piec i jego remont ale takze caly Kombinat ;)

Comments 2