Thunder-storm.

Thunder-storm.

806 6

Kozhukhov


Free Account, Magnitogorsk

Thunder-storm.

Photo by Kozhukhov Alexandr.
( Sony DSC H-2 )

Comments 6