413 1

Ooooops!!!

AF Konica Z-UP 120 35-135mm. Set at + - 85mm.
Fuji Superia 100 asa.

Comments 1