Aurelio Caro


Free Account, SEVILLA
[fc-user:1295045]

About me

Mi equipo.
NIKON D 80
NIKON D 300 S
NIKON COOLPIX P 6000
Objetivo NIKOR 18 - 135
" " " 18 - 200 VR
" " " 50 mm
" " SIGMA 70 - 300
" " SIGMA 50 - 500
Tripode GIOTTOS
Monopie GIOTTOS

Comments 173

  • 43 0
  • 1,903 995
Received / Given

Skills

equipment

NIKON D 80
NIKON D 300 S
NIKON COOLPIX P 6000
Objetivo NIKOR 18 - 135
" " " NIKOR 14 . 24
" " " 18 - 200 VR
" " " 50 mm
" " SIGMA 70 - 300
" " SIGMA 50 - 500
Tripode GIOTTOS
Monopie GIOTTOS