Rom Kowalski


Free Account, Lublin
[fc-user:1331163]

About me

Fotografia nie jest zwiazana z patrzeniem, lecz z czuciem. Jezeli nie czujesz nic w tym, na co patrzysz, nigdy nie uda ci sie sprawic, aby ludzie ogladajac twoje zdjecia cokolwiek odczuwali.

" Don McCullin "


Na swoich zdjeciach staram sie utrwalic niezwykle miejsca, przekazac ich niepowtarzalny klimat oraz uchwycic emocje, które im towarzysza. Jednak nie zawsze mam ze soba aparat i w takich chwilach po prostu stoje i ... podziwiam.

Roman Kowalski
www.romski.freehost.pl

..................................................................

The photograph is not connected with looking, but with the feeling. Unless you feel nothing in this, whereupon you look, she never will succeed to you to cause, that people looking your photoes anything they felt.

" Don McCullin "


On my own photoes I try to fix unusual places, to deliver their unrepeatable climate and to catch excitements which accompany to them. However not I have always with myself camera and in such moments simply I stand and I ... admire.

Roman Kowalski
www.romski.freehost.pl

Comments 14

  • 1 2
  • 90 89
Received / Given

Skills