Poses VII (The eclectic man)

Poses VII (The eclectic man)

709 7

Josep A. Collado


Premium (Complete), València

Poses VII (The eclectic man)

Amb motiu de l' exposició "Història de la fotografia a Espanya" recent inaugurada a la Universitat de València, els amateurs podem disposar d'uns estudis fotogràfics improvisats on els visitants fan de models voluntaris.
Aquesta és una de les meves primeres proves.


On the occasion of the recently opened exhibition "History of the photography in Spain" in the University of Valencia, we, the amateurs, can have some improvised photographic studios where the visitors act as voluntary models.
This is one of my first tests.


Poses VI
Poses VI
Josep A. Collado

Comments 7