Koksownia Częstochowa Nowa - bateria koksownicza nr 1, wóz przelotowy nr 1. / Coke Plant Cz&#28

Koksownia Częstochowa Nowa - bateria koksownicza nr 1, wóz przelotowy nr 1. / Coke Plant Cz&#28

4,667 0

Koksownia Częstochowa Nowa - bateria koksownicza nr 1, wóz przelotowy nr 1. / Coke Plant Cz&#28

03.07.2014

Zdjęcie przedstawia wóz przelotowy nowoczesnej konstrukcji w Koksowni Częstochowa Nowa obsługujący baterię koksowniczą nr 1. Budowa wozu, różniąca się znacznie od wozów starych baterii, wynika z jego funkcji odpylającej. Zabudowany jest wóz prowadzenia koksu, a nad wozem gaśniczym znajduje się kołpak odpylający. Pyły i gazy są odsysane do kolektora zbiorczego, który transportuje je do odpylni. Wóz przelotowy jest pozycjonowany nad wóz gaśniczy podczas wypychania koksu, co pozwala na skuteczny odciąg zanieczyszczeń. Ma za zadanie otwieranie i zamykanie drzwi piecowych po stronie koksowej, czyszczenie drzwi i ram piecowych oraz opisane wyżej odpylanie. Jego konstrukcja pozwala na ograniczenie emisji pyłów nawet o 99%.

Comments 0