1,905 2

SERGIO PEREIRA


Free Account, Niterói - Rio de Janeiro

Drum

Shot in Jethro Tull Show
Nikon F2, 200mm Nikkor lens, teleconverter Nikkor 2X, Fuji film 1800 /3200 ISO

Comments 2