This website uses cookies to access various functions, personalize its advertising, and analyze traffic. Use of this website implies agreement with our use of cookies. More information  OK

What's new?
1,068 1

Miquel Manaut


Free Member, Manresa (Barcelona)

No comment

Lourdes (Midi pyrenees-France)
August 2006

Comments 1

  • Josep A. Collado 08/29/2006 8:09

    Serà que la gent interpreta que no vols comentaris?...
    o serà que, tocant a creences, ningú vol opinar?...
    Jo crec que la foto és molt bona. I pel que fa a la petició, com se sol dir: ¡ya les vale!