This website uses cookies to access various functions, personalize its advertising, and analyze traffic.
Use of this website implies agreement with our use of cookies. More information ×

What's new?

Miquel Manaut


Free Member, Manresa (Barcelona)

No comment

Lourdes (Midi pyrenees-France)
August 2006

Comments 1

  • Josep A. Collado 08/29/2006 8:09

    Serà que la gent interpreta que no vols comentaris?...
    o serà que, tocant a creences, ningú vol opinar?...
    Jo crec que la foto és molt bona. I pel que fa a la petició, com se sol dir: ¡ya les vale!